A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása
Szerkesztve: 2019-08-08 22:11:34 | Kategória: Körjegyzőség

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ában foglaltak figyelembe vételével az illetékességi területemhez tartozó községekben az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint határozom meg:

Település:

Lakosságszám

(2019. január 1.):

Választópolgárok száma

(2019. augusztus 7.):

Ajánlási küszöbszám

polgármester jelölt esetén:

Ajánlási küszöbszám egyéni listás jelölt esetén:

Halászi

 3185 fő

2620 fő

79 db

27 db

Máriakálnok

 2002 fő

1619 fő

49 db

17 db

Püski

 634 fő

540 fő

17 db

6 db

 

E határozat a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a hivatal honlapján (www.korjegyzoseg.com) kerül közzétételre.

A határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kifogást nyújthat be. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen az illetékes Helyi Választási Bizottsághoz (Halászi: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38., Máriakálnok: 9231 Máriakálnok, Rákóczi utca 6., Püski: 9235 Püski, Felszabadulás utca 5.)

A kifogást írásban – személyesen vagy levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon (2019. augusztus 8.). A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) adatai alapján kell megállapítani. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen szakasz (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Tekintettel arra, hogy az illetékességi területemhez tartozó települések vonatkozásában a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2019. augusztus 7-ei adatok alapján a fenti táblázatban feltüntetett értékeknek megfelelően alakult, a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 10. §-a, 209. §-a és 212. §-a tartalmazza. A Ve. 210. § (1) bekezdése, valamint a 307/P. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.

Jelen határozat a Ve. 307/E. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ában foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Halászi, 2019. augusztus 8.

 

dr. Csanádi Viktória

HVI vezető

Keresés
Hirdetés
Március 2021
HétKeSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Összes esemény megtekintése